Polska Rada Resuscytacji – Rozpoznaj nagłe zatrzymanie krążenia i działaj zgodnie z Algorytmem 2010

Polska Rada Resuscytacji na stronie http://www.prc.krakow.pl/2010 umieściła Wytyczne Resuscytacji 2010 oraz algorytmy postępowania resuscytacyjnego, nagrania wideo, wywiady wprowadzające w proces kształtowania się wytycznych itp.

Poniżej zamieszczam list jaki otrzymałem w tej sprawie:

Szanowni Państwo,

Rozpoznaj nagłe zatrzymanie krążenia i działaj zgodnie z Algorytmem 2010 – to hasło przewodnie rozpoczynającego się w dniu dzisiejszym V Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który odbywa się w Krakowie w dniach 8-10 czerwca 2011 http://www.kongres.prc.krakow.pl Kongres będzie miał szczególny charakter, gdyż w tym roku Polska Rada Resuscytacji obchodzi Jubileusz 10-lecia powstania, a rok 2011 jest rokiem implementacji Wytycznych 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.

Wytyczne te, których podsumowanie dostępne w języku polskim od 18 października 2010 roku, a pełna ich wersja elektroniczna od dnia 21 maja 2011 roku zamieszczona została na stronie Polskiej Rady Resusytacji http://www.prc.krakow.pl stanowi ukoronowanie naszej wiedzy i praktyki klinicznej w medycynie resuscytacji, która w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia.

Zwracamy się do wszystkich Państwa, ludzi dobrej woli o pomoc w jak najszerszym rozpowszechnianiu WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI 2010 poprzez zamieszczanie i udostępnianie adresu: http://www.prc.krakow.pl/2010 na swoich stronach WWW, serwisach itp.
Na stronie tej http://www.prc.krakow.pl/2010 zamieszczona została zarówno elektroniczna wersja WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI 2010 ale też min. algorytmy postępowania resuscytacyjnego, nagrania wideo, wywiady wprowadzające w proces kształtowania się wytycznych itp.
Zapraszmy do wszelkiego rodzaju aktywności – min. zgłaszania rozmieszczenia defibrylatorów AED jeśli takie istnieją w okolicy Państwa zamieszkania, udziału w projektowniu gier, zaznajomienie się z materiałami dla dzieci, jakie będziemy sukcesywnie zamieszczać na stronie Polskiej Rady Resuscytacji lub min. w serwisie społecznościowym Facebook czy też na kanale YouTube…
Przyjdzie taki dzień (może wcześniej niż myślisz), kiedy będziesz trzymał w swoim ręku ludzkie życie… od tego co zrobisz zależeć będzie życie wielu osób – poszkodowanego, jego rodziny, świadków zdarzenia… być może również Twoje…* (* z zakładki Przyjaciele na stronie Polskiej Rady Resuscytacji http://www.prc.krakow.pl )

———————
http://www.prc.krakow.pl
http://www.prc.krakow.pl/2010
http://www.forum.prc.krakow.pl
http://www.youtube.com/user/PRCresuscytacja
http://www.facebook.com/pages/Polska-Rada-Resuscytacji-Polish-Resuscitation-Council/234068474219